MESR Group: Grants

 • Hydrogen Storage Research Training Network (HYTRAIN) in the frames of Marie Curie Training Networks in 6-th Framework Programme of the European Union,
  No MRTN-CT-2004-512443, since 1.01.2005,
  prof. H.Figiel (polish team leader), prof. A. Paja, N.B. Selvaraj

 • Network of Excellence (NoE) in the frames of 6-th Framework Programme of the European Union,
  No. NMP3-CT-2005-500140, “Complex Metallic Alloys (CMA)”,
  Work Package 16 “Hydrogen Interaction and Storage”, since 3.06.2005,
  prof. H.Figiel

 • SPB, 134/6.PR UE/2005/7, “Sieć badawczo-szkoleniowa magazynowania wodoru”,
  prof. H. Figiel

 • Grant 1 P03B 11129, 2005-2008,
  “Badanie własności magnetycznych oraz struktury elektronowej związków międzymetalicznych ziem rzadkich o strukturze heksagonalnej Zr-Ni-Al”,
  dr Ł. Gondek