Faculty and Staff

Head of Department: Dr hab. Marek Woch

Professors: Czesław Kapusta, Zbigniew Kąkol, Andrzej Kołodziejczyk, Józef Korecki, Andrzej Kozłowski, Antoni Paja, Marek Przybylski, Zbigniew Tarnawski

Research Staff

room phone e-mail@agh.edu.pl
dr inż. Janusz Chmist 325 D10 2951 chmist
dr inż. Maciej Chrobak 203 C2 2902 Maciej.Chrobak (fis.agh.edu.pl)
dr inż. Sylwia Fiejdasz 204 C1 2946
dr Joanna Czub 214 C1 2904 joanna.czub
dr inż. Karolina Gąska 204 C1 2946 kgaska
dr hab. Łukasz Gondek 214 C1 2904 lgondek
prof. dr hab. Czesław Kapusta 203 C1 2554 kapusta
dr Wojciech Karaś 221b C1 2304 karas
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol 205 C1 3156 kakol
prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk 211 C1 2589 akolo
prof. dr hab. Józef Korecki 207 C1 2911 korecki
dr inż. Marcin Kowalik 203 C2 2902 mkowalik
dr Anna Kozioł-Rachwał 216 C1 3583 akoziol
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski 202 C1 3819 kozlow
mgr inż. Andrzej Lemański 221a C1 3607 lemanski
dr inż. Krzysztof Matlak 011 C1 3597 kmatlak
dr inż. Jan Michalik 221b C1 2304 jmichali
dr inż. Janusz Niewolski 08 C1 3504 janiewol
dr hab. Antoni Paja, prof. AGH 203a C2 2556 paja
dr hab. Janusz Przewoźnik 221a C1 3607 januszp
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski 221b C1 2304 marprzyb
dr inż. Damian Rybicki 204 C1 2946 ryba
dr inż. Michał Ślęzak 216 C1 3583 mislezak
dr hab. Tomasz Ślęzak 216 C1 3583 slezak
prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski 202 C1 3819 tarnawsk
dr inż. Waldemar Tokarz 203 C2 2902 tokarz
dr hab. Marek Woch 219 C1 2555,2193 wmwoch
dr Ryszard Zalecki 202 C2 2273 zalecki
dr Jan Żukrowski 221b C1 2304 zukrow

PhD Students

mgr inż. Izabela Biało 08 C1 3504 izabela.bialo (fis.agh.edu.pl)
mgr inż. Piotr Dróżdż 216 C1 3597 p.drozdz (op.pl)
mgr Marek Giebułtowski 203 C2 2902
mgr inż. Kamil Goc 204 C1 2946 Kamil.Goc (fis.agh.edu.pl)
mgr inż. Anna Jurczyk 215 C1 3609
mgr inż. Jakub Jurczyk 215 C1 3609 Jakub.Jurczyk(fis.agh.edu.pl)
mgr inż. Tomasz Kołodziej np.08 C1 3504
mgr inż. Barbara Matlak np.011 C1 3597
mgr inż. Witold Prendota 215 C1 3609 Witold.Prendota (fis.agh.edu.pl)
mgr inż. Paulina Seremak-Peczkis 215 C1 3609 kameres (interia.pl)
mgr inż. Tomasz Strączek 204 C1 2946 Tomasz.Straczek (fis.agh.edu.pl)
mgr inż. Damian Wiśnios 216 C1 3583 wisnios

Secretary’s Office

mgr Agnieszka Dziok 220 C1 2555 agnieszka.dziok

Technical Staff

Mariusz Bąkowski 222 C1 2910 mbakowsk
mgr inż. Wacław Musiał 222 C1 2910 wjmusial
mgr inż. Aleksander Pilipowicz 07 C1 4167 alex
mgr Karol Rulewicz 223 C1 2903 rulewicz
How to call us?
- calling from abroad: +48 12 617 followed by the personal extension given in the table above
- calling from Poland: 012 617 followed by the personal extension given in the table above