Zaplecze dydaktyczne sali wykładowej

Spis doświadczeń pokazowych z fizyki dostępnych w sali C1/224
(w audytorium im. prof. Mieczysława Jeżewskiego)