Pracownia komputeryzacji pomiarów

Sprzęt:

  • 10 komputerów PC, klasy Pentium 200 - 600 MHz, system operacyjny Windows98, szybka sieć komputerowa,
  • 4 karty GPIB, 3 karty I/O, karta PC-Lab, 2 karty oscyloskopowe - umożliwiają przetwarzanie sygnałów elektrycznych i szybką transmisję danych.

Oprogramowanie:

  • LabView - język graficzny programowania. Pozwala tworzyć aplikacje do zbierania i analizy danych z przyrządów pomiarowych,
  • MS Fortran Power Station z pełną biblioteką Numerical Recipes,
  • SoftWire - graficzne programowanie na bazie języka Visual Basic,
  • Delphi - programowanie obiektowe w języku Pascal.

Projekty:

1. Pomiar poziomu tła promieniowania gamma przy pomocy sondy scyntylacyjnej i układu zbierania danych GDP.
2. Pomiar prędkości przepływów wielofazowych - wykorzystanie detektorów scyntylacyjnych i układu zbierania danych GDP.
3. Transmisja i wstępna obróbka danych z pomiarów radioizotopowych - wykorzystanie układu zbierania danych VMU-1.
4. Sterowanie parametrami pomiaru układów przepływowych - wykorzystanie układu VMU-1.
5. Oprogramowanie układu iniekcji znacznika - wykorzystanie pompy i wagi laboratoryjnej sterowanej komputerowo.
6. Pomiar fluktuacji natężenia oświetlenia z wykorzystaniem przetwornika analogowo-cyfrowego.
7. Wizualizacja kształtu przebiegów napięciowych - wykorzystanie przetwornika analogowo-cyfrowego.
8. Zliczanie impulsów z detektorów promieniowania jonizującego - oprogramowanie karty przeliczników cyfrowych.
9. Zbieranie i przetwarzanie danych geodezyjnych z kalkulatora Casio.
10. Realizacja wielokanałowego analizatora amplitudy impulsów przy pomocy oscyloskopu cyfrowego Fluke.
11. Pomiar charakterystyki częstotliwościowej filtrów przy pomocy multimetrów cyfrowych wyposażonych w komputerowe łącze szeregowe.
12. Pomiar wielkości elektrycznych za pomocą multimetrów HP 34401A
- port szeregowy,
- złącze GPIB, karty firmy National Instruments i Hewlett Packard.
13. Oprogramowanie oscyloskopu cyfrowego firmy Tektronix - GPIB
14. Oprogramowanie kontrolerów temperatury (firmy Lake Shore, typ 321 i 330) do niskotemperaturowych pomiarów fizycznych.
15. Stabilizacja temperatury w kriostacie przepływowym z wykorzystaniem kontrolera temperatury firmy Oxford Instruments ITC503.
16. Oprogramowanie karty laboratoryjnej PCL-818L firmy Advantech.