Rekrutacja

Zasady naboru:

 Termin zgłoszeń:

  •         od  28.03.2018 do wyczerpania limitu miejsc  

   Wymagane dokumenty

  • podanie – plik do pobrania
  • kwestionariusz osobowy  – plik do pobrania
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik do pobrania
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z promieniowaniem jonizującym – podpisane przez lekarza z uprawnieniami „J” na pieczątce; ubezpieczenie OC i NW
  • 1 zdjęcie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (nr konta na stronie www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe ).

Tryb zgłoszeń: 

  •        kolejność zgłoszeń

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Kraków, ul. Reymonta 19
Pawilon D 10, Pokój 18
tel. 012 617 29 50, fax 012 634 00 10
e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

Osoba przyjmująca zgłoszenia:   

Grażyna Waluś, tel. 12 617 29 50

 

Komplet dokumentów można również przesłać pocztą na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem: dziekanat  lub podyplomowe