Opłaty

3 600 zł – płatne w ratach

  •  semestr I   – 1 800 zł  + 100 zł / wpisowe
  • semestr II  – 1 800 zł

Konto bankowe dla Studiów Podyplomowych

 Higiena radiacyjna

Kandydaci na rok 2018/19

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
PeKao S.A. Kraków
Nr:   96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
tytułem: opłata za studia podyplomowe, Higiena radiacyjna
nr subkonta: 720 220 6180